Туристически информационни центрове

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Националният туристически информационен център (НТИЦ)  осъществява  дейността си на адрес:

София 1000, пл. Света Неделя 1

Работно време:

От понеделник до петък 09:00 до 17:30 ч.

Туристическа информация, предоставяна в НТИЦ, може да получите и на:

  • интернет страници:

www.bulgariatravel.org
www.tourism.government.bg

  • по електронна поща:

marketing@tourism.government.bg

  • или на телефонен номер:

+  359 883 339 332