Министър

Марияна Николова  

Заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма

Марияна Николова е юрист със значителен опит в публичния сектор. Завършила е и Публична администрация и административни практики в СУ „Свети Климент Охридски“, а също така е магистър по Право на Европейския съюз и Стопанско управление. Има редица обучения и специализации в страни-членки на ЕС в това число EIPA- Европейски институт по публична администрация, Холандия; “HAUS” финландски институт за публичен мeниджмънт; Финландия, Европейска академия за данъци, икономика и право, Германия, а също във Франция, Австрия и Великобритания. Притежава богат опит и успешна съвместна дейност с международни институции. 

Има значителен принос в разработката на действащата нормативна уредба в сферата на държавната служба на Република България. Била е адвокат към Софийска адвокатска колегия, както и юрисконсулт в „Топлофикация София“ ЕАД. Заемала е различни експертни длъжности в Министерство на държавната администрация и административната реформа. Заемала е ръководни длъжности, включително директор на дирекция „Правно-нормативни дейности“ в Министерство на земеделието, храните и горите. Също така е избирана за член на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Работила е и в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор към Министерство на икономиката. От средата на юни 2015 г. е ръководител на отдел „Договорно-правен и правна защита“ в „Национална електрическа компания“  ЕАД.

Преподавател е по структура на администрацията и административен процес в Института по публична администрация към Министерския съвет, както и по добри практики в киберсигурността в УНСС. От май 2017 г. до ноември 2018 г. е началник на политическия кабинет на заместник-министър председателя по икономическата и демографската политика. 

На 21 ноември 2018 г. Марияна Николова бе избрана за заместник министър-председател по икономическата и демографската политика от 44-ото Народно събрание. А на 24 юли 2020 г. е избрана и за министър на туризма от 44-ото Народно събрание.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon