Министър

Зарица Динкова

Министър на туризма

Образование:

Магистър по дипломация и международни отношения, Университет Комплутенсе и Дипломатическа школа към Министерството на външните работи на Кралство Испания, Мадрид.

Завършила е с отличие 32 училище в София с избираем професионален профил “Екскурзоводство” .

 

Професионален опит:

Зарица Динкова е министър на туризма от юни 2023г.

Динкова е била заместник-министър на външните работи на Република България с ресор “Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие” в двете служебни правителства през 2021 г.

Главен политически съветник в Европейския парламент. Има опит като мениджър на големи международни проекти за ООН и ЕС.

Започва работа в държавната администрация като старши експерт в дирекция „Международни отношения“ на Министерството на земеделието.

Развивала е собствен бизнес в областта на международната дигитална комуникация в туризма.

Владее испански, английски и руски език, ползва френски.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon