Връзки

Връзки към други държавни институции

Президент на Република България

Народно събрание на Република България

Министерски съвет на Република България

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на енергетиката

Министерство на здравеопазването

Министерство на земеделието и храните

Министерство на културата

Министерство на младежта и спорта

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

НПО

Асоциация на индустриалния капитал в България

Българска стопанска камара (БСК)

Българска търговско-промишлена палата

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

Българска Туристическа Камара (БТК)

Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА)

Българската Хотелиерска и Ресторантьорска Асоциация 

Бългаски Туристически Съюз

Български съюз по балнеология и спа туризъм

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon