Единна система за туристическа информация

При възникнали въпроси можете да се свържете с нас на имейл: esti.mn@tourism.government.bg, както и на следните телефони - 0887 706 653, 0887 704 622, 02 989 0802 , 02 9046 876 и 02 9046 834.

30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране в ЕСТИ

Уважаеми дами и господа,

От 1 октомври 2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към Единната система за туристическа информация (EСТИ) съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.           

Напомняме Ви, че 30 септември 2019 г. е крайният срок за регистриране на профил в ЕСТИ на лицето, извършващо дейност в обекта (ЛИДО).

Достъп до интернет страница на Единната система за туристическа информация - реална среда

Стъпки за достъп, регистрация и вход в Единната система за туристическа информация.
Ръководства за податели на информация и потребители.

Интерфейси за комуникация с Единната система за туристическа информация

13 февруари 2023

Информация относно автоматизирано подаване на данни за туристически регистрации към Единната система за туристическа информация (ЕСТИ).

На вниманиено на хотелиерите : Заявление за предоставяне на възможност за предаване на данни до Единната система за туристическа информация чрез централният компонент за свързаност "система - система".

Уважаеми хотелиери,

Уведомяваме Ви, че тези от Вас, които желаят да използват комуникационен канал  „система - система“, за подаване на данни в ЕСТИ, следва да попълнят: „Заявление за предоставяне на възможност за предаване на данни до Единната система за туристическа информация чрез централният компонент за свързаност“ - https://e-turuslugi.com/form/36/45

 

 

Тестова среда на ЕСТИ и СРН

26 юни 2019

За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на „Единната система за туристическа информация“ (ЕСТИ), Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата.

Subscribe to Единна система за туристическа информация