Туристически информационен център, гр. Хисаря

Адрес: 4180 гр. Хисаря, бул. "Гурко" № 23

Тел./факс: 0337 6-21-41

E-mailhissar_infotour@abv.bg

Предлагани услуги:

  • Предоставяне на информация за:
    • археологически, природни и исторически обекти в града и региона;
    • места за настаняване;
    • транспорт;
    • заведения за хранене и развлечение;
    • културни събития; спортни и хоби развлечения и др.;
  • Организира анимационни програми за деца и възрастни с помощта на специалисти - водачи, екскурзоводи, учители, артисти и самодейци;
  • Продажби - сувенири, карти и др. рекламни материали;
  • Други дейности:
    • разработва културно-исторически и екологични маршрути;
    • поддържа актуална за данни за туристическите обекти;
    • организира изложби, поетични рецитали и други културни събития;
    • провежда обучения и тренинги за местния туристически бизнес;
    • разработва стратегически и рекламни планове за развитие на туризма на територията на общината, провежда маркетингови проучвания;
    • участва в проекти за финансиране на различни дейности.