Информационен център, гр. Разград

Адрес: 7200 Разград, пл.”Независимост” 2

Тел./факс: 084/ 662324

E-mailticrazgrad@abv.bg

Сайтhttp://razgrad.bg

Предлагани услуги:

• информационни услуги: туристически обекти, места за хранене и настаняване, атракции, културни събития;
• организиране на инфотурове за туроператори и журналисти;
• организиране на туристически форуми;
• организиране на туристическа анимация на основата на автентичния фолклор; 
• участие в туристически борси;
• организиране на презентации и други изяви, с цел популяризиране на Разград, като туристическа дестинация;  
• организиране на посещения на обекти и създаване на контакти между туроператори и ресторантьори, и хотелиери;
• участие в културните изяви, с възможности за развитие на събитийния туризъм и др.