Туристически информационен център, гр. Търговище

Адрес: гр. Търговище, 7700, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 4

Тел./факс: 0601 6 34 65

E-maild_radichkova@yahoo.com

Предлагани услуги:

  • Предлага информация за туристическите обекти;
  • Предлага туристически маршрути;
  • Предлага оферти за екскурзии;
  • Предоставя рекламни материали;
  • Предлага възможности за наемане на зала за обучения и семинари.