Административно обслужване

Работно време на Звеното за административно обслужване:

от 09:00 до 17:30 часа (без прекъсване)

На основание чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административно обслужване: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

Лице за контакт: Лазарина Тотова, началник на отдел „Човешки ресурси и административно обслужване“.

email: L.Totova@tourism.government.bg

Работно време на Звеното за административно обслужване:
от 09:00 до 17:30 часа (без прекъсване)

Subscribe to Административно обслужване