Туристически информационен център, гр. Малко Търново

Адрес: гр. Малко Търново, пл. Преображение

Тел.: 05952/30 17; 0886 647 201

E-mail: tic_mtarnovo@mail.bg

Сайт: www.malkotarnovo.yes.bg

 

Предлагани услуги:

Предоставя информация за:

- природни, исторически и архитектурни забележителности;

- транспортни връзки;

- туристически атракции;

- нощувки;

- екскурзоводи;

- рекламни материали;

- компютърни услуги и Интернет.