Туристически информационен център, с. Огняново

Адрес: с. Огняново, ул. "Пета" №1

Тел./факс: 0893 344079

E-mailtic_garmen@abv.bg

 

Предлагани услуги:

  • Центърът информира за възможностите за алтернативен туризъм (селски, културен, еко и балнеотуризъм) в общината;
  • Съдейства за настаняване на туристите в хотелите и къщите за гости, оказва помощ при резервиране на места в ресторантите и хотелите и ориентира за предлаганите услуги. Предоставя офис услуги и предлага богат избор от печатни информационни материали;
  • Дава информация за готови туристически програми и маршрути;
  • Разполага с информация за природните забележителности, културно-историческото наследство, транспортната инфраструктура, културни и спортни събития, чествания и празнични прояви, включени  в културния календар на община Гърмен.