Туристическо информационно бюро, гр. Сливен

Адрес: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" №1

Тел./факс: 044/ 611 148

E-mailinfotourist@sliven.bg

Сайтwww.infotourism.sliven.bg

Предлагани услуги:

Изработва и разпространява рекламни материали;

Предоставя информация за туристическите обекти в региона;

Организира излети за наблюдение на птици и диви животни в естествената им среда;

Предоставя актуална информация за легловата база в Сливен и региона;

Предоставя възможност за наемане на туристическо оборудване.