Текущи: Актуални покани в полза на бизнеса

НАЦИОНАЛНИ ЩАНДОВЕ

март 2022

Най-значимият туристически форум в световен мащаб

Подкрепя се от Правителството на Руската федерация

MITT е най-голямото търговско изложение за B2B пътувания и туризъм в Русия, което привлича представители на туристическата индустрия от цял свят.

Най-голямото туристическо изложение в Украйна

ИНФОРМАЦИОННИ ЩАНДОВЕ

януари 2022

Най-голямото световно изложение за масова публика за туризъм и почивки

Едно от най-големите туристически изложения в света, ще се проведе за 41-ви път.

февруари 2022

Изложението ще се проведе за 25 път през 2022 г.

IFT e най-голямото международно туристическо изложение в Сърбия