Текущи: Актуални покани в полза на бизнеса

НАЦИОНАЛНИ ЩАНДОВЕ

ноември 2022

Най-голямото в света изложение за професионалисти в туристическата индустрия

ИНФОРМАЦИОННИ ЩАНДОВЕ

септември 2022

Най-голямото туристическо изложение във Франция за професионалисти

октомври 2022

Най-голямото събитие в туристическата голф индустрия

ноември 2022

Най-значимото международно туристическо изложение в Румъния

Най-голямото туристическо изложение в източните германски провинции

Специализирано изложение за конгресен и инсентив туризъм

януари 2023

Най-голямото туристически изложение на пазар Испания и едно от най-значимите изложения в туристическия сектор в световен мащаб