Текущи: Актуални покани в полза на бизнеса

НАЦИОНАЛНИ ЩАНДОВЕ

март 2024

Най-значимият туристически форум в световен мащаб

ИНФОРМАЦИОННИ ЩАНДОВЕ

март 2024

Най-важното събитие в календара на туристическата индустрия в България, което всяка година привлича водещи компании от страната и света.

Най-голямото туристическо изложение в Австрия

Едно от най-големите изложения в Полша с бизнес и с туристическа насоченост

май 2024

Най-голямото международно туристическо изложение в региона на Близкия Изток и Северна Африка

Едно от най-голямите специализирани изложения в европейски мащаб за конгресни и бизнес пътувания