Текущи: Актуални покани в полза на бизнеса

ИНФОРМАЦИОННИ ЩАНДОВЕ

април 2023

Водещо международно туристическо изложение за Кавказкия регион

Най-голямото международно туристическо изложение в Молдова

май 2023

Най-голямото международно туристическо изложение в региона на Близкия Изток и Северна Африка.

Най-голямото специализирано изложение в европейски мащаб за конгресни и бизнес пътувания