Туристически информационен център, гр. Обзор

Адрес: гр. Обзор 8250, ул. "Иван Вазов" №2

Тел.: 0556/ 35124

E-mailobzor_info@mail.bg

Предлагани услуги:

  • Предоставя информационни материали;
  • Предоставя информация за: общата визия на града; транспортни връзки; природни забележителности и историческо наследство; културни, спортни събития, чествания, спектакли, празнични прояви и др.