Информационен и образователен център, гр. Котел

Адрес: гр. Котел, ул. "Изворска" № 21

Тел. 0453 4 22 89; 0453 4 23 36

E-mail: tourismkotel@mail.bg

Работно време: от понеделник до петък: 8:00 - 17:00 ч.

Предлагани услуги:

  • предоставя актуална информация за местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
  • информация за музеите и културно-историческото наследство на територията на Община Котел;
  • предоставя информация за природните забележителности и осигурява туристически водачи по екопътеки в района;
  • разпространява рекламни материали за туристическите атракции.