Считано от 13.03.2020 г. Центърът за административно обслужване (ЦАО), е временно преместен в сградата на Националния туристически информационен център, на адрес: пл. „Св. Неделя“ № 1 в гр. София, с работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.

ЕДЕН: Пътешествие из България