Открити процедури за възлагане на концесии за морски плажове

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Атанасовска коса – част 1“, община Бургас, област Бургас

27 март 2023

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със  Заповед №  Р - 60/05.04.2022 г. на министър-председателя на Република България, изменена със Заповед №  Р - 136/26.07.2022 г.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Царево-централен", община Царево, област Бургас

17 август 2021

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-122/12.08.2021г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Кабакум-централен", община Варна, област Варна

09 юли 2021

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-76/18.05.2021г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните 2-запад" и морски плаж "Буните 2-изток", община Варна, област Варна

09 юли 2021

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-75/17.05.2021г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Созопол- запад", община Созопол, област Бургас

15 април 2021

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-61 от 14.04.2021 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж "Сарафово - юг", община Бургас, област Бургас

12 април 2021

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-54 от 09.04.2021 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Червенка", община Созопол, област Бургас

07 април 2021

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-44 от 31.03.2021 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал.

Страници

Subscribe to Открити процедури за възлагане на концесии за морски плажове