Актуално

Министерство на туризма разработи Ръководство за финансиране от Европейския съюз за туристическия сектор за програмен период 2021 – 2027 г.

09 март 2023

Ръководство е подготвено с цел представителите от стратегически важния сектор Туризъм да бъдат подпомогнати в създаването на конкурентоспособни туристически продукти и услуги, като повиши тяхната информираност относно

Възможности за финансиране за туристическия бизнес по Националния план за възстановяване и устойчивост

12 май 2022

Туристическият бизнес може да получи финансиране от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), одобрен от Европейската комисия.

Списък на одобрените предприятията за финансиране по схема за държавна помощ за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19

15 април 2022

Министерството на туризма публикува списък на одобрените за финансиране 119 заявления по Схема BG-176789478-2021-07 – Предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вслед

Проект на Указания за кандидатстване по втората схема за подкрепа на туристическия сектор за 30 млн. лв.

22 януари 2022

Министерството на туризма публикува за запознаване, Проект на Указания за кандидатстване и правила за предоставяне на безвъзмездни средства по Схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомаг

Страници

Subscribe to Актуално