Актуално

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора предложи политики и програми за подкрепа на регионалните храни и напитки и МСП в хранителния сектор

13 февруари 2024

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора предложи пакет от мерки и дейности в посока защита и популяризиране на традиционните регионални храни и напитки и подкрепа на малките и средни предприятия в хранителния сектор.

Министерството на туризма успешно изпълни проекти, финансирани по ОПИК и ОПОС

17 ноември 2023

С цел публичност и прозрачност Министерството на туризма представи изпълнението  на дейностите на проекти по ОП „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС) и ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 (ОПИК).

Отворена е първа покана за набиране на проектни предложения по програма за междурегионално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.

05 април 2023

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ обявява първи прием на проектни предложения. Поканата e отворена за двата приоритета на програмата – „Син и интелигентен регион“ и „Зелен и чист регион“.

Страници

Subscribe to Актуално