Текущи: В чужбина

21 февруари 2024

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама.

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2024 г. има следните цели: