Текущи: В чужбина

13 януари 2023

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2023 г. има следните цели: