Стратегически документи

Годишна програма за национална туристическа реклама за 2023 г.

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2023 г. има следните цели:

  • Утвърждаване разпознаваемостта на бранд България като развита европейска туристическа дестинация.

  • Налагане положителен имидж на страната ни чрез пълния микс от маркетингови активности.

Годишна програма за национална туристическа реклама за 2022 г.

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2022 г. има следните цели:

Годишна програма за национална туристическа реклама за 2021 г.

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2021 г. има следните мисия и визия:

Страници

Subscribe to Стратегически документи