Информационни материали

Списък на 50-те малко познати туристически обекти в България

Списък на 50-те малко познати туристически обекти в България

Проект "Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Искане за отпускане на рекламни материали и сувенири за нуждите на външни на МТ потребители

Разходването на рекламни материали и сувенири се осъществява на основание попълнено Искане за отпускане на рекламни материали и сувенири за нуждите на външни за МТ потребители.

Брошури на английски език

Рекламно-информационни брошури за България като туристическа дестинация на английски език

Брошури на български език

Рекламно-информационни брошури за България като туристическа дестинация на български език

Брошури на испански език

Рекламно-информационни брошури за България като туристическа дестинация на испански език

Брошури на немски език

Рекламно-информационни брошури за България като туристическа дестинация на немски език

Брошури на руски език

Рекламно-информационни брошури за България като туристическа дестинация на руски език

Брошури на френски език

Рекламно-информационни брошури за България като туристическа дестинация на френски език

Официално лого на България

Официално лого на България в различни формати

Subscribe to Информационни материали