Посетителски център – с. Несла, община Драгоман

Адрес: обл.Софийска общ.Драгоман с.Несла, п. к. 2214

Тел.: 0879103470

E-mail: pc_nesla@abv.bg

Работно време: от понеделник до петък08:00-17:00 часа

 

Посетителския център е фокусна точка за туристическа информация и място за  провеждане на събития в областта на туризма – изложения и демонстрации на местни занаяти, обичаи и обреди, кулинария и фолклор.

Разполага с функционални помещения:

- Информационна зала - снабдена с компютърно оборудване и посетителски станции. На компютърните конфигурации  е  монтирана специална аудиовизуална база с филми, излъчени на четири езика, които отразяват природните забележителности, местната кухня, фолклора и културни събития и културно-историческото наследство в община Драгоман.

- Зала за етнографски експозиции  - предлага етнографски изложения,   свързани с  местни празници и обичаи, експозиции на самобитно местно облекло, ритуални костюми и аксесоари, съдове и предмети от бита.

Зала на занаятите и местната кухня - предлага демонстрации на местни занаяти с възможност желаещите туристи да бъдат обучавани. Залата дава възможност  на всеки един посетител да се запознае с местната кухня, както и да се наслади на характерни кулинарни изложби.