Заместник-министър

Даниела Стоева

Даниела Стоева е завършила магистратура по Международен туризъм към УНСС, придобила e образователна и научна степен Доктор по Икономика и управление (Туризъм).

Професионалният й стаж в туризма започва от 1993 година, като от 1997 до момента е била управител на собствената компания „Тандем Травел“ за културен туризъм в дестинация България с много успешни партньорства на международните пазари.

Била е член на УС на Асоциацията на Българските туроператори  и туристически агенти, както и председател на асоциацията, член на борда на Европейската асоциация на туроператорите и член на Консултативния съвет по туризъм към Столична община. През годините участва в различни работни групи към Министерство на туризма и европейските институции.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon