Заместник-министри

Ирена Георгиева

Ирена Георгиева е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност.

Почти целият ѝ професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции.

Защитила е редица сертификати с такъв профил, което я прави експерт с широки познания в областта на туризма.

Ирена Георгиева е назначена на длъжността заместник-министър на туризма, на която е била и в периода февруари 2015 - май 2021. 

От 2006 г. е член на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), а от 2009 до 2013 е председател на АББТА. След това отново е член на управителния орган на асоциацията до февруари 2015 г. 

Ирена Георгиева е и признат международен специалист в туризма. Била е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 г. до 2012 г. е била и неин президент. От 2021г. и до момента е представител на България в Борда на директорите на Европейската туристическа комисия.

Владее руски, френски и английски езици.

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon