Заместник-министри

 

Мария Белколева

Мария Белколева е завършила специалност "Финанси" в УНСС. Има придобита професионална степен по „Планиране и анализ на международни и корпоративни стратегии“ в Toronto University в Канада. Притежава образователно-квалификационна степен магистър по специалността „Организация и управление на корпоративната сигурност“ във Военната академия „Г.С. Раковски“ – София.

Мария Белколева притежава богат международен опит в икономическата и инвестиционната сфера. Близо десет години е работила в банковото дело. През последните няколко години е директор на Борда на Директорите на канадска компания, като дейността й е била в областта на дългосрочни международни инвестиционни проекти в сферата на недвижимите имоти и туризма.

Има множество международни контакти на различни нива, с което може да представя българската култура и достижения, българските традиции и природа, с фокус върху младите хора. 

В Министерството на туризма заместник-министър Белколева е с ресори „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ и „Програми и проекти на туризма в България“. 

Владее английски и руски език.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon