Заместник-министри

Ирена Георгиева

Ирена Георгиева е завършила специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със златен медал за отличен успех и активна обществена дейност.

Почти целият ѝ професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции.

Защитила е редица сертификати с такъв профил, което я прави експерт с широки познания в областта на туризма.

Ирена Георгиева е назначена на длъжността заместник-министър на туризма, на която е била и в периода февруари 2015 - май 2021. 

От 2006 г. е член на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), а от 2009 до 2013 е председател на АББТА. След това отново е член на управителния орган на асоциацията до февруари 2015 г. 

Ирена Георгиева е и признат международен специалист в туризма. Била е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’Associations), като е заемала позициите директор и заместник-директор в организацията, а от 2010 г. до 2012 г. е била и неин президент. 

Владее руски, френски и английски езици.

 

Мариела Модева 

Мариела Модева е родена в гр. София.

Завършила е „Културология” в СУ „Св. Климент Охридски”. Има специализации по „Приложно културознание” (маркетинг, мениджмънт и PR) и „Журналистика“. Притежава ОНС „доктор“. Професор по обществени комуникации и информационни науки, дългогодишен преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии и в Химикотехнологичния и металургичен университет.

От 2019 г. досега е директор на Института за изследване и развитие на лидерството в информационна среда. Била е член на Националния съвет за опазване на недвижимите паметници на културата към Mинистерство на културата, съветник на министъра на регионалното развитие и благоустройството по въпросите на опазване на недвижимите културни ценности, европейски програми и проекти за развитие на културния туризъм, както и експерт към парламентарна комисия „Култура и медии“ в 44-то Народно събрание на Р България. Ръководител и водещ изследовател по въпросите на специализирания туризъм в национални и международни проекти. Автор е на над 100 публикации. Публикува в научни издания, реферирани и индексирани в международните бази данни.

Член на Международния научен комитет по културен туризъм на ICOMOS International.

Владее английски и руски език, ползва испански и италиански.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon