Туристически информационен център, с. Чупрене

Адрес: с. Чупрене, обл. Видин, ул. "Асен Балкански" № 70, п.к. 3950

Моб. тел.: 0885 243440

E-mailticchuprene@abv.bg

Предлагани услуги:

Предоставя информация за:

  • туристическите обекти в общината;
  • маршрути в общината;
  • места за настаняване и др.