Туристически информационен център, гр. Етрополе

Адрес: гр. Етрополе 2180, бул. „Руски” № 88

Тел./ факс: 0720/ 67 335

E-mail: tic_etropole@abv.bg

Предлагани услуги:

  • Предоставя информация за туристическите забележителности и обекти на територията на Община Етрополе;
  • Предоставя информация за обектите за настаняване;
  • Предоставя информация за заведенията за хранене и развлечения;
  • Предоставя информация за туристическите маршрути;
  • Разпространява рекламни материали на туристическите забележителности и обекти;
  • Провежда мероприятия свързани с развитието на туризма;
  • Разработва програма за развитие на туризма;
  • Категоризира туристическите обекти на територията на Община Етрополе;
  • Представя туристическия продукт на Община Етрополе на туристически изложения.