Ръководство за възможности за финансиране

Министерство на туризма разработи Ръководство за финансиране от Европейския съюз за туристическия сектор за програмен период 2021 – 2027 г.

09 март 2023

Ръководство е подготвено с цел представителите от стратегически важния сектор Туризъм да бъдат подпомогнати в създаването на конкурентоспособни туристически продукти и услуги, като повиши тяхната информираност относно

Ръководство за възможности за финансиране

Ръководство за финансиране от ЕС за туристическия сектор 2014-2020 г. може да откриете тук.

Subscribe to Ръководство за възможности за финансиране