Споразумения за публично-частно партньорство

Споразумение за партньорство между Министерството на туризма и ID Global Company

 

Споразумение за партньорство между Министерството на туризма и Бизнес асоциацията Япония и Югоизточна Европа (БАЯЮИЕ)

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon