Туристически информационен център, гр. Елхово

Адресгр. Елхово, п.к. 8700, ул. "Търговска" № 23

Тел./факс: + 359 478 81073

E-mailinfo@elhovo.org

Уеб сайт: http://www.elhovo.org/

Предлагани услуги:

 1. Информация за туристически забележителности, транспорт, културни, спортни, делови, развлекателни събития и туристически продукти;
 2. Информация за разписания на различните видове пътнически транспорт в района на община Елхово, достъпност до туристическите обекти, спешни телефонни номера;
 3. Информация за културно-историческите и природни забележителности;
 4. Разпространение на електронни и печатни носители на информация за средства за подслон, хранене, развлечение, атракции.

Допълнителни услуги и продукти:

 1. Туристически пътувания;
 2. Резервации за настаняване в средства за подслон, включително хижи и частни квартири;
 3. Резервации за посещения на заведения за хранене и развлечения на територията на Елхово и региона;
 4. Резервации за културни и спортни събития и мероприятия;
 5. Организирани туристически пътувания: екскурзии в града и околностите му; екскурзии в страната и чужбина;
 6. Предлагане на транспортни услуги, трансфери и "rent а car" услуги;
 7. Продажба на сувенири и стоки със сувенирен характер;
 8. Предоставяне и продажба на рекламно-представителна туристическа литература;
 9. Пощенски картички с туристическа тематика;
 10. Туристически атласи,  пътеводители, пътни карти и др.;
 11. Аудио и видеоматериали с туристическа насоченост и рекламно- информационен характер.