Информационен център с. Бузовград, Казанлък

Адрес: с. Бузовград, ул "9-ти септември" №30

Тел.: + 359 431 98 330, + 359 431 98 329

E-mailqnoushev@abv.bg

 

Предлагани услуги:

  • Информация за забележителностите, културни, спортни, развлекателни събития, предмет на туристическо търсене и потребление;
  • Информация за разписание на различните видове транспорт, достъпност до туристическите обекти, спешни телефонни номера;
  • Информация за музеи, средства за подслон и хранене, хижи;
  • Предоставяне на печатни носители на информация за музеи, средства за подслон, атракции и развлечения.