Център за Културно-историческо наследство, гр. Оряхово

Адрес: гр. Оряхово, ул. Кирил и Методий, Етнографска къща

Тел: 0877/ 191353;  0879995146

Сайт: http://cchh-oriahovo.com/

Предлагани услуги:

Дейността на центъра включва информационно обслужване на населението на община Оряхово и нейните гости
с предоставяне на е-услуги, както и стимулиране и безвъзмездно обезпечаване с необходимите мултимедийни технически
средства на различни таргет групи за разработване и създаване на културни проекти, включващи:
• Проучвания за исторически и културни забележителности
• Проучвания за културни и исторически дейци
• Създаване на видеоклипове, представящи местни ритуали и традиции
• Видеозаписи на изпълнения на народни песни и възстановки на традиционни ритуали от региона, както и всякакви
други проекти, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;
• Организиране на литературни конкурси, фотоконкурси, конкурси за видеоклипове и други мултимедийни презентации,
свързани с културно-историческото наследство на община Оряхово и отразяването им в сайта на центъра;
• Публично представяне на наградените творби посредством мултимедийни средства в сътрудничество с културните
институции в общината;
    
Проектите ще бъдат публично презентирани в информационния сайт на центъра в сътрудничество с културните
институции в общината (читалище, музей, художествена галерия).