Международна туристическа политика

Брекзит

09 април 2021

На 23 юни 2016 г. в Обединеното кралство се проведе референдум дали страната да остане в Европейския съюз или да го напусне (т.н. „Брекзит“)

Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма

08 август 2019

Конференцията бе първа по рода си платформа за инвестиции в туризма, която постави фокус върху туризма и инвестициите

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

08 август 2019

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е международна икономическа организация, възприемаща принципите на пазарната икономика, с цел да допринесе за развитието на световната търговия и икономическия просперитет по света.

Българско председателство на съвета на ЕС

08 август 2019

Туристическият сектор е един от най-значимите фактори за устойчивото развитие на европейските икономики. Общият принос на туризма към БВП на ЕС възлиза на 10.2% и осигурява не по-малко от 25 милиона работни места.

2017 - Международна година на устойчивия туризъм за развитие

През януари Световната организация по туризъм (СОТ) обяви на официална церемония в Мадрид 2017-а за „Международна година на устойчивия туризъм за развитие“ по решение на Генералната асамблея на ООН.

Стратегия на Европейския Съюз за Дунавския регион

Стратегията за стимулиране на развитието на Дунавския регион е представена на 8-ми декември 2010 г. в документа COM(2010) 715/4 от Европейската Комисия.

Световна организация по туризъм към ООН (UNWTO)

Световната организация по туризъм (СОТ) е специализирана агенция на Организацията на обединените нации и водеща международна организация в областта на туризма.

Европейската туристическа комисия

Европейската туристическа комисия (ЕТК) е организация с нестопанска цел със седалище в Брюксел, създадена през 1948 г.

Организация за Черноморско икономическо сътрудничество

Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) е международна регионална икономическа организация на страните от Черноморския регион.

Централно-европейска инициатива (ЦЕИ)

Централно-европейската инициатива (ЦЕИ) включва 18 страни-членки – Албания, Австрия, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Италия, Македония, Молдова, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Украйна, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чешката република.

Република България е пълноправен член на ЦЕИ от 1 юни 1996 г

Двустранни международни договори в туризма - Европа

Договори с Австрия, Албания, Белгия, Грузия, Гърция, Германия, Испания, Италия, Кипър, Литва, Македония, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Турция, Турция и Румъния, Финландия, Франция, Хърватска, Черна гора и Чехия.

Двустранни международни договори в туризма - Близък Изток и Африка

Договори с Алжир, Египет, Замбия, Израел, Индия, Ирак, Иран, Мароко, Мозамбик, Сирия, Судан, Тунис и ЮАР.

Subscribe to Международна туристическа политика