Туристически информационен център, гр. Чепеларе

Адрес: 4850 гр. Чепеларе, ул. "Дичо Петров" № 1 А

Тел: 03051/81-78 и 0882/362547

Факс: 03051/ 82-79 и 0882/ 392710

E-mailticchepelare@gmail.comdaniela.sivenova@gmail.com

Предлагани услуги:

  • посреща гостите на града (региона) и ги запознава със забележителностите на района и обектите представляващи интерес за туристите;
  • дава актуална информация за свободните места и цените на хотелите и къщите за гости в града и общината, както и телефони за контакт;
  • поддържа и периодично актуализира базата данни за категоризираните обекти на територията на общината;
  • поддържа връзки с останалите туристически информационни центрове от региона и страната;
  • участва и подпомага дейността на Регионална туристическа асоциация "Родопи";
  • организира дейностите свързани с рекламата и маркетинга на туристическия продукт на територията на общината и региона;
  • организира тренинги и обучения за повишаване на квалификацията в областта на туризма; 8. поддържа ресурсна библиотека с периодични издания;
  • координира отношенията между туристическия бизнес и местната власт в общината;
  • организира и провежда технически конференции на състезанията по програмата на спортния календар на МФВС;
  • извършва дейности по маркетинг и промоция.

Работно време:

Понеделник – петък: 8:30-12:30 и 13:30-17:30