ОПИК 2014-2020

Подкрепа за туроператори или туристически агенти, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Лого ОПИК
17 септември 2020

Министерството на туризма публикува за предварително запознаване условията за кандидатстване и изпълнение (и приложения към тях) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 по проце

Информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“

14 ноември 2018

На 16.11.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в Регионален исторически музей София, ще се проведе информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“.

Информационен ден на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград

16 октомври 2018

Във връзка с разяснителна кампания по проект BG16RFOP002-2.010-0002/23.05.2018 г.

Среща по учредяването на Организация за управление на Старопланински туристически район

16 октомври 2018

На 10.10.2018 г. в гр. Велико Търново се проведе среща по сформиране на учредителен комитет на Организация за управление на Старопланински туристически район с център за управление Велико Търново.

Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район

25 септември 2018

На 19-ти септември 2018 г., в сградата на Университета по хранителни технологии-Пловдив, се проведе Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район със седалище гр.Пловдив.

Среща за създаване на учредителен комитет на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“ в гр.Казанлък

22 август 2018

На 15.08.2018 г. в гр. Казанлък се проведе среща за създаване на учредителен комитет на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“, на която беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г.

Дискусионен форум за развитието на туризма на 19.07.2018 г. в община Куклен

22 август 2018

На 19.07.2018 г. в община Куклен на дискусионен форум за развитието на туризма беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г.

Годишно Общо събрание на Организация за управление на туристически район „Родопи“ – Смолян на 29.06.2018 г.

22 август 2018

На 29.06.2018 г. в гр. Чепеларе се редовно годишно Общо събрание на Организация за управление на туристически район „Родопи“ – Смолян, на което беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г.

Страници

Subscribe to ОПИК 2014-2020