ОПИК 2014-2020

Министерство на туризма сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“

18 юли 2022

Министерство на туризма сключи договор BG16RFOP002-7.001-0001-C01 за изпълнение на проект „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна“, по Процедура BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от

Маркетингови стратегии на туристическите райони, разработени по ОП "Иновации и конкурентоспособност"2014-2020

Министерство на туризма изпълнява проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони (ОУТР)“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране, процедура BG16RFOP002-2.010 „Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма“.

Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ от туроператорите и туристическите агенти, финансирани от ОПИК

лого на ОПИК
17 февруари 2021

Министерството на туризма публикува Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически

Изпълнение на сключените договори по процедурата за туроператорите и туристическите агенти за 10 млн. лв., финансирана от ОПИК

икона
01 февруари 2021

Във връзка с изпълнението на сключените административни договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на

Започна изплащането на финансови средства по сключените договори по процедурата за туроператорите и туристическите агенти за 10 млн. лв.

икона
23 декември 2020

В изключително съкратени срокове след приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистр

Министерството на туризма одобри за финансиране 720 проектни предложения по процедурата за туроператорите и туристическите агенти по ОПИК

икона
22 декември 2020

Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризм

Покана за подаване на проектни предложения от туроператорите и туристическите агенти по процедура BG16RFOP002-2.092 по ОПИК

13 октомври 2020

Министерството на туризма кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкуренто

Министерството на туризма публикува актуализирана версия на пакета документи за кандидатстване за помощта от 10 млн. лв. за туроператори и туристически агенти

Лого ОПИК
09 октомври 2020

Министерството на туризма публикува на вниманието на всички заинтересовани лица  актуализирана версия на пакета документи с условията за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ на стойност 10 млн. лв.

Информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“

14 ноември 2018

На 16.11.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в Регионален исторически музей София, ще се проведе информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“.

Страници

Subscribe to ОПИК 2014-2020