ОПИК 2014-2020

Покана за подаване на проектни предложения от туроператорите и туристическите агенти по процедура BG16RFOP002-2.092 по ОПИК

13 октомври 2020

Министерството на туризма кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на Оперативна програма „Иновации и конкуренто

Министерството на туризма публикува актуализирана версия на пакета документи за кандидатстване за помощта от 10 млн. лв. за туроператори и туристически агенти

Лого ОПИК
09 октомври 2020

Министерството на туризма публикува на вниманието на всички заинтересовани лица  актуализирана версия на пакета документи с условията за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ на стойност 10 млн. лв.

Информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“

14 ноември 2018

На 16.11.2018 г. /петък/ от 10.00 часа в Регионален исторически музей София, ще се проведе информационна среща за учредяване на Организация за управление на Туристически район „София“.

Информационен ден на 10.10.2018 г. в гр. Благоевград

16 октомври 2018

Във връзка с разяснителна кампания по проект BG16RFOP002-2.010-0002/23.05.2018 г.

Среща по учредяването на Организация за управление на Старопланински туристически район

16 октомври 2018

На 10.10.2018 г. в гр. Велико Търново се проведе среща по сформиране на учредителен комитет на Организация за управление на Старопланински туристически район с център за управление Велико Търново.

Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район

25 септември 2018

На 19-ти септември 2018 г., в сградата на Университета по хранителни технологии-Пловдив, се проведе Учредително събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район със седалище гр.Пловдив.

Среща за създаване на учредителен комитет на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“ в гр.Казанлък

22 август 2018

На 15.08.2018 г. в гр. Казанлък се проведе среща за създаване на учредителен комитет на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“, на която беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г.

Дискусионен форум за развитието на туризма на 19.07.2018 г. в община Куклен

22 август 2018

На 19.07.2018 г. в община Куклен на дискусионен форум за развитието на туризма беше представен проект BG16RFOP002-2.010-0002 /23.05.2018 г.

Страници

Subscribe to ОПИК 2014-2020