Културно - информационен център, гр. Казанлък

Адрес: гр. Казанлък, ул. "Искра" №4

Тел.: + 359 431 99 553, + 359 431 98 352

E-mailtourism@municipality-kz.org

Предлагани услуги:

  1. Информация за забележителностите, културни, спортни, развлекателни събития, предмет на туристическо търсене и потребление;
  2. Информация за разписание на различните видове транспорт, достъпност до туристическите обекти, спешни телефонни номера;
  3. Информация за музеи, средства за подслон и хранене, хижи;
  4. Организиране на изложби, представяне на книги, събития;
  5. Предоставяне на печатни носители на информация за музеи, средства за подслон, атракции и развлечения.