Информационен център, гр. Вършец

Адрес: 3540 гр. Вършец, бул. "Република" № 90А

Тел./факс: 09527 31 56

Моб. тел.: 0886 985858 и 0886 095676

E-mailtic_varshets@abv.bg

Сайтwww.varshets.bg

Предлагани услуги:

Туристически информационен център предоставя подробна информация за местата за настаняване и хранене, съоръженията за спорт и балнеолечение, възможностите за туризъм и развлечения.

Предоставя възможност за:

  • закупуване на сувенири или картички;
  • наемане на велосипед, палатка или въдица, планински водач;
  • участие в атракция организирана от ТИЦ.