Туристически информационен център, гр. Трявна

Адрес: 5350 гр. Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 33

Тел./факс: 0677 6 22-47

E-mail: ti.tryavna@gmail.com 

Сайтwww.tryavna.bg

Центърът предоставя информация за:

  • Места за настаняване, хранене и развлечения в общината и в цялата страна;
  • Културни и спортни прояви в общината;
  • Исторически и културни забележителности в общината и региона (Габрово, Дряново, Велико Търново и др.);
  • Туристически атракции в общината и региона (Габрово, Дряново, Велико Търново и др.);
  • Разписание на публичния транспорт в общината и страната;
  • Пешеходни и веломаршрути в общината;
  • Информиране на местните туристически предприемачи за новостите в туризма и нормативната уредба.

Други дейности:

  • Изработване на рекламни и информационни материали за туристическото предлагане в общината;
  • Участие на туристически изложения;
  • Подготовка на журналистически материали и съдействие при посещение на журналисти от специализирани туристически издания и от други медии.