Национален туристически информационен център

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Националният туристически информационен център (НТИЦ) е с нов адрес:

София 1000, пл. „България“ 1, НДК, вход А4

Работно време:

От понеделник до петък 09:00 до 17:30 ч.

Туристическа информация, предоставяна в НТИЦ, може да получите и на:

  • интернет страници:

www.bulgariatravel.org
www.tourism.government.bg

  • по електронна поща:

marketing@tourism.government.bg

  • или на телефонен номер:

+  359 883 339 332

Предлагани услуги:

  • Информация за туристическите обекти на територията на страната и за събития, свързани с туризма;
  • богат избор на рекламни материали за страната;
  • рекламно-информационни материали на обекти и забележителност в цялата страна
  • карти на страната, столицата и по-големите областни градове;
  • информация за транспорт в София и до отделни населени места в страната;
  • информация за актуални културни и спортни прояви и събития.