Туристически информационен център, гр. Кула

Адрес: Гр. Кула, обл. Видин, ул. Хаджи Димитър 6, п.к. 3800

Тел: 0938/32020

 

Предлагани услуги:

Предоставя информация за:

  • Туристически обекти в общината
  • Маршрути в общината
  • Места за настаняване