Контакти

Министерство на туризма

адрес: София, ул. Съборна №1

тел: 02/9046809

факс: 02/4470 899

БЮДЖЕТНА СМЕТКА :

Индентификатор : IBAN - BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА :

(ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - гаранции за участие, договори, депозити и други)

Индентификатор : IBAN - BG52 BNBG 9661 3300 1171 03

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

Електронна поща:

e-mail: tourism@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

e-mail: edoc@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

Началник на политическия кабинет

тел: 02/9046818; 02/9046819

e-mail: d.georgieva@tourism.government.bg

Пресцентър

тел: 02/9046839; 02/9046806

e-mail: press@tourism.government.bg

Дирекция „Туристическа политика”

          Тел. за нередности, справки и др. въпроси - тел. 02/9046 895 - Дежурна линия - 09:00 до 17:30 часа.

          e-mail за нередности - nerednosti@tourism.government.bg

          За процедури свързани с:

          Категоризирането на МН и ЗХР - Добри Атанасов тел. 02/9046 876, Аделин Младенов тел. 032/347 519, Красимир Шалев тел. 032/347 545, Диана Йорданова тел. 02/9046 834

          Регистриране на ТО/ТА - Елеонора Добрева тел. 02/9046 874, Асен Тодоров - 02/9046 785

          Застраховки на ТО/ТА - Асен Тодоров - 02/9046 785, Аделин Младенов тел. 032/347 519, Красимир Шалев тел. 032/347 545

          Регистриране на Екскурзоводи, Планински водачи, Ски учители - Даниела Ненкова тел. 02/9046 871

          Сертифициране на СПА, Уелнес, Балнеолечебни и Таласотерапевтични центрове - Лиляна  Кирчева - Арсова тел. 02/9046 787, Кристиана Лозанова тел. 02/9046 811

          Сертифициране на ТИЦ - Елвира Иванова - тел. 02/9046 851

          Вписване, промени в обстоятелствата и заличаване на туристически сдружения; ежегодни декларации по чл.52, ал.9 от ЗТ   - Десислава Генова - тел. 02/9046 875

Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” 

тел: 02/9046 820

Дирекция „Финанси и управление на собствеността”

тел: 02/9046 837

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

тел: 02/9046 782

Дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма”

тел: 02/9046 848

Дирекция „Управление на морските плажове"

тел:  02/9046 799

Национален туристически информационен център

пл. България 1, НДК, вход 4 
работно време: oт понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Телефон за нередности на морските плажове

тел: 02 90 46 833
e-mail: control@tourism.government.bg

Телефон за информация за руските туристи в България

тел: +359 700 20 991

Длъжностно лице по защита на данните в МТ

тел: 02 90 46 804
e-mail: dpo@tourism.government.bg

Генерално консулство на Република България

Туристическо представителство
Пламен Бакалов
Екенхаймер Ландщрасе 101
60318 Франкфурт на Майн
Ф Р Германия
Тел.   +49(0)69 295284
Факс +49(0)69 295286
Моб.тел. +49(0)172 5454359
Email:p.bakalov@tourism.government.bg

Generalkonsulat der Republik Bulgarien

Wirtschaftsabteilung/Tourismus
Plamen Bakalov
Eckenheimer Landstraße 101
60318 Frankfurt am Main
B R Deutschland
Tel. +49(0)69 295284
Fax +49(0)69 295286
Mobil +49(0)172 5454359
Email:p.bakalov@tourism.government.bg

Национално туристическо представителство, Посолство на Република България

Ал. Уяздовские 33/35, 00-540 Варшава, Полша
Тел.: 48 515 410 461
E-mail: n.kostov@tourism.government.bg
Николай Костов

Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne Ambasady Republiki Bulgarii

Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Polska
Tel.: +48 515 410 461
E-mail: n.kostov@tourism.government.bg
Nikolay Kostov

Национално туристическо представителство на Република България в Руската федерация
Посолство на Република България в РФ
119590 Москва, РФ
ул. "Мосфильмовская"№66
тел. + 7 925 3580038
e-mail:k.zhekova@tourism.government.bg
Катя Жекова
Аташе по туризъм
 
Национальное представительство по туризму Республики Болгария в РФ
Посольство Республики Болгария в РФ
119590 г. Москва, РФ
Мосфильмовская ул., д. 66
тел. +7 495 2340226
тел. +7 925 3580038
Катя Жекова
Атташе по туризму