Контакти

Министерство на туризма

адрес: София, ул. Съборна №1

тел: 02 904 68 09

факс: 02 447 08 99

БЮДЖЕТНА СМЕТКА :

Индентификатор : IBAN - BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА :

(ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - гаранции за участие, договори, депозити и други)

Индентификатор : IBAN - BG52 BNBG 9661 3300 1171 03

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

Електронна поща:

e-mail: tourism@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

e-mail: edoc@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

Началник на политическия кабинет

тел: 02 904 68 18; 02 904 68 19

Пресцентър

тел: 02 904 68 39; 02 904 68 06

e-mail: press@tourism.government.bg

Дирекция „Туристическа политика”

Телефони за нередности, справки и др. въпроси

тел. 02 904 68 95 - Дежурна линия - 09:00 до 17:30 часа.

e-mail за нередности - nerednosti@tourism.government.bg

Телефони за процедури свързани с:

Категоризиране на туристически обекти

Добри Атанасов тел. 02 904 68 76

Красимир Шалев тел. 02 904 68 75

Даниела Ненкова – 02 904 68 71

Издаване на удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска дейност, вписване на промяна в обстоятелствата

Елеонора Младенова - 02 904 68 74

Асен Тодоров - 02 904 67 85

Застраховка „Отговорност на туроператора“

Диана Йорданова – 02 904 68 34

Асен Тодоров – 02 904 67 85

Придобиване на правоспособност за професиите „Екскурзовод“ и  „Планински водач“, вписване в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи и планински водачи, вписване на промяна в обстоятелствата

Даниела Ненкова - 02 904 68 71

Александър Горненски – 02 904 68 27

Сертифициране на СПА, Уелнес, Балнеолечебни и Таласотерапевтични центрове

Лиляна  Кирчева-Арсова - 02 904 67 87

Елвира Иванова - 02 904 68 51

Сертифициране на ТИЦ

Елвира Иванова - 02 904 68 51

Определяне  на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

Камелия Андонова – 02 904 68 77

Вписване, промени в обстоятелствата и заличаване на туристически сдружения; ежегодни декларации по чл.52, ал. 9 от ЗТ

Елвира Иванова - 02 904 68 51

Дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” 

тел: 02 904 68 20

Дирекция „Финанси и управление на собствеността”

тел: 02 904 68 37

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

тел: 02 904 67 82

Дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма”

тел: 02 904 68 48

Дирекция „Управление на морските плажове"

тел:  02 904 67 99

Национален туристически информационен център

пл. България 1, НДК, вход 4 
работно време: oт понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Телефон за нередности на морските плажове

тел: 02 904 68 33
e-mail: control@tourism.government.bg

Телефон за информация за руските туристи в България

тел: +359 700 20 991

Длъжностно лице по защита на данните в МТ

тел: 02 904 68 23
e-mail: dpo@tourism.government.bg

Генерално консулство на Република България

Туристическо представителство
Пламен Бакалов
Екенхаймер Ландщрасе 101
60318 Франкфурт на Майн
Ф Р Германия
Тел.   +49(0)69 295284
Факс +49(0)69 295286
Моб.тел. +49(0)172 5454359
Email:p.bakalov@tourism.government.bg

Generalkonsulat der Republik Bulgarien

Wirtschaftsabteilung/Tourismus
Plamen Bakalov
Eckenheimer Landstraße 101
60318 Frankfurt am Main
B R Deutschland
Tel. +49(0)69 295284
Fax +49(0)69 295286
Mobil +49(0)172 5454359
Email:p.bakalov@tourism.government.bg

Национално туристическо представителство, Посолство на Република България

Ал. Уяздовские 33/35, 00-540 Варшава, Полша
Тел.: +48 515 410 400
E-mail: n.kostov@tourism.government.bg
Николай Костов

Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne Ambasady Republiki Bulgarii

Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Polska
Tel.: +48 515 410 400
E-mail: n.kostov@tourism.government.bg
Nikolay Kostov

Национално туристическо представителство на Република България в Руската федерация
Посолство на Република България в РФ
119590 Москва, РФ
ул. "Мосфильмовская"№66
тел. + 7 925 3580038
e-mail:k.zhekova@tourism.government.bg
Катя Жекова
Аташе по туризъм
 
Национальное представительство по туризму Республики Болгария в РФ
Посольство Республики Болгария в РФ
119590 г. Москва, РФ
Мосфильмовская ул., д. 66
тел. +7 495 2340226
тел. +7 925 3580038
Катя Жекова
Атташе по туризму