Контакти

Министерство на туризма

адрес: София, ул. Съборна №1

тел: 02 904 68 09

факс: 02 447 08 99

БЮДЖЕТНА СМЕТКА :

Индентификатор : IBAN - BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА :

(ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - гаранции за участие, договори, депозити и други)

Индентификатор : IBAN - BG52 BNBG 9661 3300 1171 03

BIC кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD

BIC кода на БНБ за плащания във валута BNBGBGSF

Електронна поща:

e-mail: tourism@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

e-mail: edoc@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)

Началник на политическия кабинет

тел: 02 904 68 18; 02 904 68 19

Дирекция „Туристическа политика”

Телефони за нередности, справки и др. въпроси

тел. 02 904 68 95 - Дежурна линия - 09:00 до 17:30 часа.

e-mail за нередности - nerednosti@tourism.government.bg

Телефони за процедури свързани с:

Сертифициране на ТИЦ - 02 904 68 51

Определяне  на степента на сложност на ски пистите и тяхната безопасност

Камелия Андонова – 02 904 68 77

Вписване, промени в обстоятелствата и заличаване на туристически сдружения; ежегодни декларации по чл.52, ал. 9 от ЗТ - 02 904 68 51 

Дирекция „Управление на финансовите и човешките ресурси” 

          тел: 02 904 68 37

Дирекция „Маркетинг и реклама”

тел: 02 904 67 82

Дирекция „Международна дейност и визови режими”

тел: 02 904 68 48

Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“

Телефони за процедури свързани с:

Категоризиране на туристически обекти, вписване на промяна в обстоятелствата:

Красимир Шалев - тел. 02 904 68 75

          Петър Петров - тел. 02 904 68 76

          Даниела Ненкова - тел. 02 904 68 71

          Асен Тодоров - 02 904 67 85

          Издаване на удостоверение за туроператорска и/или туристическа агентска дейност, вписване на промяна в обстоятелствата:

          Елеонора Младенова - 02 904 68 74

          Асен Тодоров - 02 904 67 85

          Застраховка „Отговорност на туроператора“

          Асен Тодоров – 02 904 67 85

          Сертифициране на СПА, уелнес, балнеолечебни и таласотерапевтични центрове, вписване на промяна в обстоятелствата:

          Асен Тодоров - 02 904 67 85

          Придобиване на правоспособност за професиите „Екскурзовод“ и „Планински водач“, вписване в Националния туристически регистър на правоспособни екскурзоводи и планински водачи, вписване на промяна в обстоятелствата:

          Даниела Ненкова - 02 904 68 71

          Александър Горненски – 02 904 68 27

Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“

          тел: 02 904 68 36

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол" 

тел: 02 904 68 39; 02 904 68 06

e-mail: press@tourism.government.bg

Национален туристически информационен център

София 1000, пл. Света Неделя 1 
работно време: oт понеделник до петък: от 09:00 до 17:30 ч.

Телефон за нередности на морските плажове

         тел: 02 904 67 99

e-mail: control@tourism.government.bg

Телефон за информация за рускоезични туристи в България

тел: +359 700 20 991

Длъжностно лице по защита на данните в МТ

тел: 02 904 68 23
e-mail: dpo@tourism.government.bg

Национално туристическо представителство на Република България във Федерална Република Германия

          Посолство на Република България
          Мауерщрасе 101
          10117 Берлин
          Тихомир Патарински
          Аташе по туризъм
          Моб.: +49 (0) 176 122 991 80
          E-mail: t.patarinski@tourism.government.bg
          tourism@botschaft-bulgarien.de

Nationale Tourismusvertretung der Republik Bulgarien in der Bundesrepublik Deutschland

         Botschaft der Republik Bulgarien
         Mauerstraße 11
         10117 Berlin
         Tihomir Patarinski
         Tourismusattaché
         Mobil: +49 (0) 176 122 991 80
         E-mail: t.patarinski@tourism.government.bg
         tourism@botschaft-bulgarien.de

Национално туристическо представителство, Посолство на Република България

Ал. Уяздовские 33/35, 00-540 Варшава, Полша
Тел.: +48 515 410 400
E-mail: n.kostov@tourism.government.bg
Николай Костов

Narodowe Przedstawicielstwo Turystyczne Ambasady Republiki Bulgarii

Al. Ujazdowskie 33/35, 00-540 Warszawa, Polska
Tel.: +48 515 410 400
E-mail: n.kostov@tourism.government.bg
Nikolay Kostov

Национално туристическо представителство на Република България в Руската федерация
 
          Посолство на Република България в РФ
119590 Москва, РФ
ул. "Мосфильмовская"№66
тел. + 7 925 3580038
e-mail:k.zhekova@tourism.government.bg
Катя Жекова
Аташе по туризъм
 
Национальное представительство по туризму Республики Болгария в РФ
 
          Посольство Республики Болгария в РФ
119590 г. Москва, РФ
Мосфильмовская ул., д. 66
тел. +7 495 2340226
тел. +7 925 3580038
Катя Жекова
Атташе по туризму