Туристически информационен център, гр. Стражица

Адрес: гр. Стражица, ул. "Ангел Каралийчев"  №13,
за кореспонденция: гр. Стражица, ул. "Дончо Узунов" №5

Тел./факс: 06161 43-32

Моб. тел.: 0887 630 504

Факс: 06161 25-68

E-mailtourist.str@abv.bg

Предлагани услуги:

  • предоставя информация и съдействие за използване на туристически продукти в общината;
  • предлагане на основни и допълнителни услуги.