Туристически информационен център, гр. Рила

Адрес: 2630, гр.  Рила, пл. "Възраждане" №1

Тел./факс: 07054 88 11

Моб. тел.: 0886 898956

Е-mailtic.rilа@abv.bgrila_dianaivanova@abv.bg

Предоставя информация за:

  • заведения за хранене и развлечения;
  • хотели и други места за настаняване;
  • транспорт и комуникация;
  • Рилски манастир и други туристически обекти и забележителности около община Рила;
  • климата и традициите в Рила;
  • здравни заведения;
  • банки и финансови институции;
  • настаняване, заведения за хранене и развлечение, транспортни връзки, културни обекти, забележителности.