Туристически информационен център, гр. Петрич

Адрес: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. "Цар Борис III" №24

Служ. тел: +359 879 11 98 40

E-mail: tic@oapetrich.bg

Сайт:  http://petrich.bg

Предлагани услуги:

Предоставя информация за:

  • музеи и храмове;
  • природни и урбанистични забележителности, недвижими културни ценности;
  • културен календар – фестивали, изложения, концерти и други значими събития от обществения живот на града и страната;
  • спортни събития и възможности за активен отдих;
  • всички видове транспорт и комуникации;
  • места за настаняване, изхранване, развлечения, SPA-центове и атракции;
  • карти на града и пътеводители;
  • рекламни кампании и инициативи на Община Петрич;

Поддържа актуална туристическа информация в сайтовете: http://visitpetrich.com/ и http://businesspetrich.com/;

Осъществява продажба на сувенири и рекламни издания.