Туристически информационен център, гр. Благоевград

 

Адрес: гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев"

Тел: 0884 115 150

E-mailinfocentreblg@gmail.com

Сайтwww.viewblagoevgrad.com

 

Предлагани услуги:

1. Информационна функция:

• Предоставяне обща информация за туристическата дестинация - географска, икономическа, културна, историческа и друга;

• Създаване и поддържане база данни за цялостното туристическо предлагане - забележителности, услуги, туристически продукти и други;

• Предоставяне на информация (на място и онлайн) на посетители, местен бизнес, местно населени, местна власт и посетители.

 

2. Разработване на туристически продукти:

• Създаване и актуализиране на база данни за туристическите забележителностите на територията на дестинацията, природни и антропогенни туристически ресурси, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, транспорт, календар на събитията;

• Проучване на потребностите.

 

3. Подкрепа за развитие на туризма на местно ниво:

• Промотиране развитието на туризма на местно, регионално и национално ниво;

• Участие в планирането на развитието на туризма.