Информационен културен център, гр. Благоевград

Адрес: гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев"
Тел: 0884 115 150
E-mailinfocentreblg@gmail.com
Сайтwww.viewblagoevgrad.com

Предлагани услуги:

1. Информационна функция:

  • Предоставяне обща информация за туристическата дестинация - географска, икономическа, културна, историческа и друга;
  • Създаване и поддържане база данни за цялостното туристическо предлагане - забележителности, услуги, туристически продукти и други;
  • Предоставяне на информация (на място и онлайн) на посетители, местен бизнес, местно населени, местна власт и посетители.

2. Разработване на туристически продукти:

  • Създаване и актуализиране на база данни за туристическите забележителностите на територията на дестинацията, природни и антропогенни туристически ресурси, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, транспорт, календар на събитията;
  • Проучване на потребностите.

3. Подкрепа за развитие на туризма на местно ниво:

  • Промотиране развитието на туризма на местно, регионално и национално ниво;
  • Участие в планирането на развитието на туризма.