Информационен център – Старо Оряхово

Адрес: с. Старо Оряхово, ул. „ Св. Кирил и Методий“ № 57

Тел.: 0879 824168

E-mailobst_dchiflik_tourism@mail.bg

 

Предлагани услуги:

Предоставя информация за:

· природни забележителности, паметници на културата и архитектурата;

· културен календар – фестивали, изложения, концерти, премиери и други значими събития от обществения живот на града и страната;

· спортни събития и възможности за активен отдих;

· всички видове транспорт и комуникации;

· места за настаняване, изхранване, развлечения, SPA-центове и атракции

· рекламни кампании и инициативи на Община Долни чифлик