Предварителен контрол

СТАНОВИЩЕ за осъществен предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Изграждане на българския национален щанд на международното туристическо изложение MITT‘2015 в Москва, Русия в периода 18-21.03.2015 г.“

Subscribe to Предварителен контрол