Информационен център, гр. Асеновград

Адрес: гр. Асеновград, пл. "Академик Николай Хайтов" №2

Тел.: 0887 226 333

E-mailoptasenovgrad@abv.bg
сайтwww.tic.assenovgrad.com

Предлагани услуги:

  • Информация за туристическите обекти на територията на общината и за събития, свързани с туризма;
  • Разработва програми за развитие на екотуризма, културния туризъм, религиозния туризъм и др.;
  • Поддържа връзки с туристическите обекти на територията на община Асеновград, както и с другите организации, институции, с цел развитие на туризма;
  • Подготвя и осъществява презентации за гр. Асеновград на територията на града, страната и чужбина;
  • Поддържа връзка с други звена и отдели на общинската администрация с цел развитие на туристическата информационна дейност;
  • Координира извършването на реклама в областта на туризма.