Структура

Началник кабинет

Веселина Панова
Eл. поща: v.panova@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 18; 02 904 68 19

Главен секретар

Мирослава Николова
Eл. поща: Miroslava.Nikolova@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 20; 02 904 68 25

Инспекторат

Директор: Стоян Стоянов
Eл. поща: s.stoyanov@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 53

Звено „Вътрешен одит”

Ръководител: Венцислав Терзийски
Eл. поща: v.terziyski@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 49

Дирекция „Маркетинг и реклама“

Директор: Ани Хараламбиева
Eл. поща: a.haralambieva @tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 59

Subscribe to Структура