Структура

Началник кабинет

д-р Мария Петрова
Eл. поща: m.petrova@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 18; 02 904 68 19

Главен секретар

Мирослава Николова
Eл. поща: Miroslava.Nikolova@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 20; 02 904 68 25

Съветник

д-р Пламена Заячка
Eл. поща: p.zayachka@tourism.government.bg
Tel: 02 904 68 17

Инспекторат

Директор: N/A
Eл. поща: N/A
Телефон: 02 904 68 84

Звено „Вътрешен одит”

Ръководител: Венцислав Терзийски
Eл. поща: v.terziyski@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 49

Дирекция „Маркетинг и реклама“

Директор: Ани Хараламбиева
Eл. поща: a.haralambieva @tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 59

Subscribe to Структура