Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“

И.д. Директор: Владимир Петров

Ел. поща: v.petrov@tourism.government.bg

Телефон: 02 9046 830