Дирекция „Концесиониране, наемна и регулаторна дейност в туризма“

23.03.2015

Директор: Владимир Петров

Ел. поща: v.petrov@tourism.government.bg

Телефон: 02 904 68 30