Дирекция „Управление на морските плажове“

Екатерина Дацова - директор на дирекция