Началник кабинет

16.04.2024

Веселина Панова

Началник на политическия кабинет

Адв. д-р Веселина Панова е родена през 1976 г. в гр. София. Дипломира се с пълно отличие в 105-то СОУ в гр. София.

През 1999 г. завършва  висше юридическо образование със степен магистър по право в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

През 2001 г. завършва висше юридическо образование,  със степен магистър по право и в Римския Университет “Ла Сапиенца". През същата година печели конкурс за редовна докторантура в държавния Римски Университет “Тор Вергата”. Сътрудничи с Международния център по сравнително право „Унидроа“ в Рим.

През 2003 г., полага успешно изпит за вписване в Римската адвокатска колегия.

През 2005 г. Римският университет й присъжда образователна и научна степен доктор по право, след успешна защита на дисертационния й труд.

В периода 2002 – 2006 г. се занимава и с научна и преподавателска дейност, чете лекции на университетски курсове за специализация в римски учебни заведения.

През 2006 г. основава собствена адвокатска кантората в гр. Рим, която се развива през годините като водеща адвокатска кантора, специализирана в сферата на гражданското и търговско право. Кантората от самото си учредяване обслужва авиокомпании, консултира водещ туроператор, застрахователни компании и др., а от 2008 г. до момента се специализира и в аудио-визуалния сектор, и в частност в производството на аудио-визуално съдържание, включително и в България.

В периода 2006 – 2014 г. е член на комисии към Съвета на адвокатската колегия на гр. Рим. През 2014 г. е излъчена от Съюза на италианските адвокати като кандидат на изборите за участие в Националния конгрес на италианските адвокати.

Участвала е в над осемдесет квалификационни курсове и семинари и е автор на множество научни публикации, включително и в италиански университетски учебници като част от редакционен колектив на университетските преподаватели.

Адв. д-р Панова има широки езикови познания. Освен че работи с италиански и английски език, изучавала е руски и испански, и продължава успешно да подобрява езиковите си познания по корейски, китайски, френски и арабски езици. Тази година е наградена с грамота за най-висок успех от курса на обучение по китайски език.

Eл. поща: v.panova@tourism.government.bg

Телефон: 02 904 68 18; 02 904 68 19