Secretary General

Miroslava Nikolova

e-mail: Miroslava.Nikolova@tourism.government.bg

Tel: 02 904 68 20; 02 904 68 25