Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Директор: Ивета Пешева

Eл. поща: i.pesheva@tourism.government.bg

Телефон: 02 904 68 41