Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

24.03.2015

Директор: Ивета Пешева
Eл. поща: i.pesheva@tourism.government.bg
Телефон: 02 904 68 41